Da: Atti Pontificii o sieno Lettera Enciclica e Sillabo degli 8 dicembre 1864 co' documenti in essi citati, testo e volgarizzamento curati per una Pia Unione di Sacerdoti napolitani, Napoli 1865, pag 32-35.

LETTERA ENCICLICA

DEL NOSTRO SANTISSIMO PADRE IL PAPA CLEMENTE XII [1]

In eminenti, 28 aprile 1738.

Universis Christi fidelibus Salutem et Apostolicam Benedictionem.

In eminenti apostolatus specula, meritis licet imparibus, divina disponente clementia, constituti juxta creditum Nobis pastoralis providentiae debitum jugi (quantum ex alto conceditur) sollicitudinis studio iis intendimus per quae erroribus, vitiisque aditu intercluso orthodoxae religionis potissimum servetur integritas, atque ab universo catholico orbe difficillimis hisce temporibus perturbationum pericula propellantur.


Sane vel ipso rumore publico nunciante Nobis innotuit longe lateque progredi, atque in dies invalescere nonnullas societates, coetus, conventus, collectiones, aggregationes, seu conventicula vulgo de' Liberi Muratori seu Francs-Maçons, aut alia quavis nomenclatura pro idiomatum varietate nuncupata, in quibus ciujuscumque religionis et sectae homines affectata quadam contenti honestatis naturalis specie, arcto aeque ac impervio foedere secundum leges, et statuta sibi condita invicem consociantur, quaeque simul clam operantur tum districto jurejurando ad sacra Biblia interposito, tum gravium poenarum exaggeratione inviolabili silentio obtegere adstringuntur.Verum cum ea sit sceleris natura ut se ipsum prodat et clamorem edat sui indicem, hinc societates seu conventicula praedicta vehementem adeo fidelium mentibus suspicionem ingesserunt, ut iisdem aggregationibus nomen dare apud prudentes et probos idem omnino sit ac pravitatis et perversionis notam incurrere; nisi enim male agerent, tanto nequaquam odio lucem haberent. Qui quidem rumor eo usque percrebuit, ut plurimis regionibus memoratae societates per saeculi potestates tanquam regnorum securitati adversantes proscriptae, ac provide eliminatae jampridem extiterint.

Nos itaque animo volventes gravissima damna, quae ut plurimum ex hujusmodi societatibus seu conventiculis, nedum temporalis reipublicae tranquillitati, verum etiam spirituali animarum saluti inferuntur, atque idcirco tum civilibus, tum canonicis minime cohaerere sanctionibus, cum divino eloquio doceamur diu noctuque more servi fidelis et prudentis Dominicae familiae praepositi, vigilandum esse, ne hujusmodi hominum genus veluti fures domum perfodiant, atque instar vulpium vineam demoliri nitantur, ne videlicet simplicium corda pervertant, atque innoxios sagittent in occultis, ad latissimam, quae iniquitatibus impune patrandis inde aperiri posset viam obstruendam, aliisque de justis ac rationabilibus causis Nobis notis easdem societates, coetus, conventus, collectiones, aggregationes seu conventicula de' Liberi Muratori seu Francs-Maçons, aut alio quocumque nomine appellatas, de nonnullorum venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, ac etiam motu proprio et ex apostolicae potestatis plenitudine damnanda, et prohibenda esse statuimus, et decrevimus, prout praesenti Nostra perpetuo valitura constitutione damnamus et prohibemus.

Quocirca omnibus et singulis Christifidelibus cujuscumque status, gradus, conditionis, ordinis, dignitatis, et praeeminentiae sive laicis sive clericis, tam saecularibus, quam regularibus etiam specifica et individua mentione et expressione dignis, districte, et in virtute sanctae obedientiae praecipimus ne quis, sub quovis praetextu, aut quaesito colore audeat vel praesumat praedictas societates de' Liberi Muratori seu Francs-Maçons, aut alias nuncupatas inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus vel domibus, seu alibi receptare atque occultare, iis adscribi, aggregari aut interesse, vel potestatem seu commoditatem facere, ut alicubi convocentur, iisdem aliquid ministrare, sive alias consilium, auxilium, vel favorem palam, aut in occulto, directe vel indirecte per se, vel per alios quoquomodo praestare, nec non alios hortari, inducere, provocare, aut suadere, ut hujusmodi societatibus adscribantur, annumerentur seu intersint, vel ipsos quomodolibet juvent ac foveant, sed omnino ab iisdem societatibus, coetibus, conventibus, collectionibus, aggregationibus seu conventiculis prorsus abstinere se debeat sub poena excommunicationis per omnes ut supra contrafacientes ipso facto absque ulla declaratione incurrenda, a qua nemo per quemquam, nisi per Nos, seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in articulo mortis constitutus, absolutionis beneficium valeat obtinere.


Volumus insuper, et mandamus, ut tam Episcopi, Praelati, superiores, aliique locorum Ordinarii, quam haereticae pravitatis ubique locorum deputati inquisitores adversus transgressores, cujuscumque sint gradus, status, conditionis, ordinis, dignitatis, vel praeeminentiae; procedant et inquirant, eosque tanquam de haeresi vehementer suspectos condignis poenis puniant atque coerceant; iis enim, et eorum cuilibet contra eosdem transgressores procedendi, et inquirendi, ac condignis poenis coercendi et puniendi, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii saecularis auxilio, liberam facultatem tribuimus et impertimur.


Volumus autem, quod earum praesentium transsumptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus Litteris adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis, et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo trigesimo octavo, quarto Kalendas maii, Pontificatus Nostri anno octavo.

A tutt'i fedeli Cristiani Salute ed Apostolica Benedizione.

Costituiti per disposizione della divina clemenza, senza Nostro merito, nel più alto grado dell'apostolato, secondo il dovere della vigilanza pastorale, che Ci è stato affidato (per quanto Ci assiste la divina grazia) abbiamo portato con costante zelo della nostra sollecitudine la nostra attenzione a quelle cose, mercè le quali, chiuso l'adito agli errori, e a' vizî, possa conservarsi soprattutto l'integrita della religione ortodossa, e sbandirsi da tutto il mondo cattolico in questi tempi difficilissimi i pericoli delle turbolenze.

In fatti, essendone banditrice anco la stessa pubblica fama, è venuto a Nostra conoscenza, che progrediscono per lungo, e per largo, e ogni dì prendono novello vigore alcune società, assemblee, riunioni, aggregazioni, o conventicole dette comunemente «de' Liberi Muratori» ossia Frammassoni, o sotto qualsivoglia altra denominazione secondo la varietà delle lingue, nelle quali uomini di qualunque religione, e di qualunque setta contenti di una certa affettata apparenza di onestà naturale si uniscono insieme con un patto quanto stretto, altrettanto impenetrabile secondo le leggi, e gli statuti che sì con fatti, e sì con giuramento prestato sulla sacra Bibbia, come ancora col terrore di gravi pene si obbligano a tacere con inviolabile silenzio quelle cose, che fanno tra di loro nelle tenebre del secreto.

Ma poichè tal'è la natura del delitto, che si manifesti egli medesimo, e mandi fuora delle grida, che il fanno discoprire, perciò le predette società, o conventicole hanno ingenerato sì fondato sospetto nelle menti de' fedeli, che dare il nome a tali aggregazioni è presso gli uomini prudenti e probi nè più, nè meno, che incorrere il marchio di uomo pravo e perverso: imperocchè se non operassero il male, in niun modo avrebbero tanto in odio la luce. Il quale sospetto certamente è cresciuto a segno, che in moltissimi stati le anzidette società, pria che ivi esistessero, sono state già da lungo tempo proscritte, e prudentemente eliminate dalle potestà secolari come contrarie alla sicurezza de' regni.

Noi intanto riflettendo a' danni gravissimi, che ordinariamente sono portati dalle società, o conventicole di tal sorta non pure alla tranquillità degli stati temporali, ma alla salute spirituale delle anime, e che perciò in niun modo sono conformi con le leggi sì civili, che canoniche, ed essendo avvertito dai divini oracoli essere Nostro dovere vigilare il dì e la notte come servo fedele e prudente preposto alla famiglia del Signore, affinchè tal sorta di uomini non buttino giù, come ladri, la casa, e a guisa di volpi si sforzino  di demolire la vigna, vale a dire affinchè non pervertano i cuori de' semplici, e scocchino dardi contro gl'innocenti nelle loro segretezze, per chiudere la via larghissima che di là potrebbe aprirsi a commettere impunemente le iniquità, e per altre giuste e ragionevoli cagioni a Noi note, per avviso di alcuni Nostri venerabili fratelli i Cardinali della Santa Romana Chiesa, come ancora di nostro proprio moto, e di pienezza della Nostra potestà apostolica abbiamo stabilito e decretato doversi condannare e proibire le suddette società, adunanze, assemblee, riunioni, aggregazioni o conventicole «de' Liberi Muratori» ossia de' Frammassoni, o appellate con qualsivoglia altra denominazione, come le condanniamo, e le proibiamo con la Nostra presente costituzione da valere per sempre.

Per la quale cosa strettamente, e in virtù della santa ubbidienza comandiamo a tutti, e a' singoli fedeli di Cristo di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità, e preeminenza essi sieno, vuoi laici, vuoi clerici, tanto secolari, quanto regolari, compresi anche quelli che son degni di una speciale e necessaria menzione, a non osare, o presumere sotto qualunque siasi pretesto o colore, di entrare nelle predette società, «de' Liberi Muratori», ossia de' Frammassoni o diversamente appellate, o di propagarle, proteggerle, accoglierle nella propria abitazione, o casa, o altrove, e celarle, ascriversi alle medesime, aggregarsi, o assistervi, dar loro il potere, o i mezzi per radunarsi in qualche luogo, prestare alle medesime qualche servigio, ossia consiglio, soccorso, o favore palesamente, o in secreto, direttamente, o indirettamente, per sè, o per mezzo d'altri, qualunque sia il modo, come altresì di esortare gli altri, indurli, provocarli, o persuaderli a farsi ascrivere a tali società, a farsene membro, ad assistervi, o ad ajutarli, e mantenerli in qualunque maniera, ma ordiniamo loro assolutamente a farsi un dovere tenersi onninamente lontani da siffatte società, assemblee, adunanze, riunioni, aggregazioni, o conventicole sotto pena di scomunica per tutt'i contravventori, come sopra, da incorrersi issofatto senza alcuna dichiarazione, dalla quale niuno può ottenere il beneficio dell'assoluzione per chicchessia, se non per Noi, o pel Romano Pontefice allora esistente, eccetto se è costituito in articolo di morte.

Vogliamo dippiù, e incarichiamo tanto i Vescovi, i Prelati superiori, ed altri Ordinarî de' luoghi, quanto gl'inquisitori della pravità ereticale assegnati in ogni luogo a procedere, e ad inquisire contro i trasgressori di qualunque grado, stato, condizione, ordine, dignità, o preeminenza essi sieno, e punirli, e reprimerli con pene meritevoli, come fortemente sospetti di eresia: imperocchè Noi concediamo, e doniamo loro libera facoltà di procedere, e d'inquisire contro i medesimi trasgressori, e di reprimerli e punirli con pene, che si meritano, invocato ancora a tale effetto, se lo richiederà la bisogna, il soccorso del braccio secolare.

Vogliamo ancora che alle copie delle presenti prese altrove ed impresse, sottoscritte dalla mano di un notaio pubblico, e munite del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti la medesima fede, che si presterebbe alle medesime Lettere, se si esibissero, o si mostrassero in originale.

A niuno adunque sia lecito violare, o contradire con temerario ardimento questa pagina della Nostra dichiarazione, condanna, comandamento, proibizione, e interdizione: se alcuno poi presumerà di commettere un tale attentato, sappia ch'egli incorrerà l'indignazione di Dio Onnipotente, e de' suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso Santa Maria Maggiore, l'anno dell'Incarnazione del Signore millesettecentotrentotto, il ventotto Aprile, l'anno ottavo del Nostro pontificato.

torna __________________________________

NOTE:

[1] Questa Costituzione fu pubblicata a' 28 Aprile 1738., nel qual tempo la frammassoneria cominciava ad estendersi, e apparecchiava la rivoluzione, che scoppiò verso la fine del secolo XVIII.. Clemente XII. emana la scomunica contro i frammassoni.